KRITUKA

Intermediairs

No Cure – Little Pay
Aanbesteden voor het MKB

Waarom doen we dit?

Overheidsopdrachten zijn big business. Helaas profiteren hier vaak alleen grotere ondernemingen van en heeft het MKB het nakijken door disproportionele eisen die worden gesteld door de aanbestedende partijen. Vaak tegen de regels maar er is geen MKB’er die hier werk van maakt uiteraard. Een gang naar de rechter kan veel geld kosten en geeft een hoop gedoe. Als MKB’er heb je meestal ook helemaal geen tijd om je in openstaande aanbestedingen te verdiepen. Bovendien moet je weten hoe zo’n aanbestedingsprocedure in z’n werk gaat en heb je er de mensen niet voor om het allemaal uit te zoeken en te regelen.

Om het MKB te helpen en mee te kunnen laten meeprofiteren van mooie opdrachten hebben wij dit initiatief opgezet. Met een uniek verdienmodel namelijk No Cure, Little Pay. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Wat doen we voor u?

 • Het vinden van de juiste match in het aanbod.

 • De inschrijving op een aanbesteding.

 • Het opstellen en indienen van de benodigde documenten.

 • Advies en begeleiding bij een externe juridische toets.

 • Beantwoording Nota van Inlichtingen.

 • Advies en begeleiding bij voorlopige gunning.

 • Advies en begeleiding bij definitieve gunning.

Openbare
Aanbestedingen

Advies en begeleiding van inschrijving tot en met gunning, van A tot Z.

Contract
Management

Na gunning, voor een maximale implementatie en resultaat.

Leveranciers
Management

Controle op resultaatafspraken gedurende de gehele contractperiode.

Wat kunt u verwachten?

 • Gedreven professionals.

 • Jarenlange ervaring in de markt.

 • Heldere en no-nonsense aanpak.

 • No Cure, Little Pay methode.

Wat is onze werkwijze?

 • Wij doen eerst een haalbaarheidsonderzoek.

 • Wij helpen met het zoeken naar een geschikte opdracht.

 • Wij maken heldere afspraken vooraf.

 • Wij begeleiden van inschrijving tot en met gunning.

 • U kunt gebruik maken van onze diensten na gunning.

Hoe doen wij dit?

 • Door te werken op No Cure, Little Pay Basis met beloning.

 • Door alleen kostendekkend te werken tot en met gunning.

 • Door onze kosten te laten gebruiken voor een betere inschrijving.

 • Onze beloning is gebaseerd op de waarde van de opdracht.

 • Onze beloning komt na gunning en geen gunning is geen beloning!

Ruim 10 jaar ervaring als Contract Manager en Sr. Inkoopadviseur.
Recente werk/opdrachtgevers:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Kamer van Koophandel.
Experstise: Inkoop, Contract Managemenent en Aanbestedingen.

Linked-in:
Ruim 10 jaar ervaring in de ICT Branche.
Recente werk/opdrachtgevers:
Syntens, Kamer van Koophandel.
Expertise: Inkoop, Leveranciers Management en Aanbestedingen.

Linked-in:

Rotterdam Brainpark

010-7982427

info@krituka.nl

Krituka is een onderdeel van i24 Group BV